Friday, 10/04/2020 - 16:45|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Văn hay - Chữ tốt” và “Giải toán trên máy tính cầm tay” cấp huyện năm học 2018 - 2019

Căn cứ Công văn số 518/PGDĐT-NVTrH, ngày 03/8/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Mỹ Tú về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019 của giáo dục trung học cơ sở, Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của Giáo dục Trung học tại Hướng dẫn số 616/HD-PGDĐT, ngày 11/9/2018,

Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú tổ chức cuộc thi “Văn hay - Chữ tốt” (VHCT) và “Giải toán trên máy tính cầm tay” (MTCT) cấp huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH

- Nhằm trau dồi, nâng cao kỹ năng viết văn và vun đắp bồi dưỡng tâm hồn của các em học sinh.

- Tăng cường kỹ năng thực hành giải Toán trên máy tính cầm tay trong trường phổ thông, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong hoạt động dạy và học trong nhà trường phổ thông.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nội dung và đối tượng dự thi

a) Cuộc thi “Văn hay - Chữ tốt”

- Nội dung:

+ Khối 6, 7 viết 01 bài văn tự sự hoặc văn biểu cảm về con người, cuộc sống, xã hội;

+ Khối 8, 9 viết 01 bài văn nghị luận xã hội.

- Thời gian làm bài thi: 120 phút.

- Đối tượng dự thi: Học sinh cấp THCS trong huyện Mỹ Tú.

b) Cuộc thi “Giải toán trên máy tính cầm tay”

- Nội dung

+ Mỗi thí sinh dự thi sẽ giải 5 bài toán bằng máy tính cầm tay, mỗi bài 10 điểm.

+ Phạm vi của nội dung đề thi thực hiện theo Điều lệ số 5259/THPT về tổ chức cuộc thi giải toán trên máy tính cầm tay của Bộ GDĐT ngày 14/6/2000, cụ thể là: Các bài toán phổ thông thuộc chương trình môn học, cấp học; Các bài toán có yêu cầu về thuật toán hoặc kỹ thuật tính toán và giải được bằng kiến thức kỹ năng tính toán có trong chương trình học.

- Thời gian làm bài thi: 90 phút.

- Đối tượng và điều kiện dự thi:

+ Học sinh THCS đang học lớp 9 hoặc lớp 8 nếu dự thi theo đề của lớp 9;

+ Học kỳ 2 năm học 2017-2018 được xếp loại hạnh kiểm tốt và học lực từ khá trở lên;

+ Học sinh đã dự thi cấp trường hoặc được tuyển chọn vào đội tuyển của trường.

- Loại máy tính sử dụng:

+ Casio: fx-500MS, fx-500ES, fx-570MS, fx-570ES, fx-570PLUS, fx-500VN PLUS, fx-570 VN PLUS;

+ Vinacal: Vn-500MS, Vn-570MS, Vn-570MS New.

2. Cách thức tổ chức và thời gian thực hiện

a) Thời gian tổ chức: ngày 27/10/2018, khai mạc lúc 7h30 phút.

b) Địa điểm: trường THCS DTNT Mỹ Tú.

c) Thành phần đội tuyển

- Cuộc thi “Văn hay - Chữ tốt”: Mỗi trường thành lập 01 đội tuyển tối đa 06 học sinh để tham dự kỳ thi cấp huyện theo mẫu (Mẫu 1), chia ra:

+ Khối 6 và 7 không quá 03 học sinh;

+ Khối 8 và 9: không quá 03 học sinh.

- Cuộc thi “Giải toán trên máy tính cầm tay”: Mỗi trường chọn 01 đội tuyển không quá 05 thí sinh dự thi môn Toán lớp 9. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ 01 danh sách đội tuyển lập theo mẫu (Mẫu 2);

+ 01 bản photocopy học bạ (gồm trang lý lịch và trang có chứa kết quả của học kỳ 2 năm học 2017-2018) có xác nhận của hiệu trưởng;

+ 01 bản photocopy giấy khai sinh.

3. Giải thưởng cấp huyện: Bao gồm giấy khen và tiền thưởng cụ thể:

- Giải nhất: 300.000 đồng x 03 giải (VHCT: 02; MTCT: 01) = 900.000 đồng;

- Giải nhì: 200.000 đồng x 04 giải (VHCT: 02; MTCT: 02) = 800.000 đồng;

- Giải ba: 150.000 đồng x 05 giải (VHCT: 02; MTCT: 03) = 750.000 đồng;

- Giải KK: 100.000 đồng x 08 giải (VHCT: 04; MTCT: 04) = 800.000 đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ vào tinh thần của Công văn này, Phòng GDĐT huyện Mỹ Tú đề nghị các trường tổ chức lựa chọn và lập danh sách đội tuyển gửi về Phòng GDĐT (gửi trực tiếp bằng văn bản cho đồng chí Trang Hoài Vũ và gửi tệp tin mềm (theo đúng mẫu đính kèm) qua địa chỉ email nvtrh.pgdmytu@gmail.com) chậm nhất ngày 15/10/2018.

Trên đây là Kế hoạch của Phòng GDĐT Mỹ Tú về việc tổ chức cuộc thi “Văn hay - Chữ tốt” và “Giải toán trên máy tính cầm tay” cấp huyện năm học 2018 - 2019. Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ với Phòng GDĐT qua số điện thoại 02993.871128 để được giải đáp./.

tài liệu đính kèm

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 12
Tháng 04 : 311
Năm 2020 : 4.537