Thursday, 13/08/2020 - 21:09|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Phân công tổng kết năm học 2018-2019

PHÂN CÔNG LỄ TỔNG KẾT

NĂM HỌC 2018-2019

Căn cứ vào kế hoạch tổng kết năm học, để thực hiện tốt buổi lễ tổng kết năm học 2018-2019, BGH trường phân công GV với một số nội dung công việc như sau:

1/ Ổn định HS của lớp (sắp xếp chỗ ngồi, trật tự …): Giáo viên chủ nhiệm, cô Như

2/ Mời khách vào chỗ ngồi: Thầy Tám, Thầy Dương;

3/ Chương trình buổi lễ: cô Như;

4/ Sắp xếp bàn ghế đại biểu ngồi và dọn dẹp: Cô Bích Trân, Thầy Phương, Thầy Ng Cường, Th. La, Th. Trọng, Thầy Long, Th. Toàn, có thể nhờ một số HS lớp 9 cùng tiếp;

5/ Treo băng rol: thầy Việt Linh, thầy Tài;

6/ Văn nghệ đầu giờ: cô Như; (tập vợt văn nghệ cô Kim Tuyền)

7/ Kiểm tra các khâu thực hiện: cô Ngân, cô Thanh Tuyền;

8/ Vệ sinh khuôn viên: cô Như, HS lớp trực;

9/ Chuẩn bị âm thanh: thầy Long, thầy Nguyễn Phong;

10/ Chuẩn bị khen thưởng: nhờ HS nữ khối 9

          Lịch phân công này thực hiện từ 6g45’ ngày 30/5/2019 cho đến sau khi kết thúc buổi lễ;

          Gói quà khen thưởng nhờ GVCN gói sau khi họp hội đồng (28/5).

Hưng Phú, ngày 28/5/2019

Hiệu trưởng

 

Nguyễn Văn Thành

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 248
Năm 2020 : 8.625