Thursday, 13/08/2020 - 20:48|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Phân công Giám sát kiểm tra Hoàn thành chương trình tiểu học,  môn Tiếng việt và môn Toán năm học 2018- 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phân công Giám sát kiểm tra Hoàn thành chương trình tiểu học,

 môn Tiếng việt và môn Toán

năm học 2018- 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS HƯNG PHÚ

 

          Căn cứ Thông tư số 22/2006/TT - BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014;

          Thực hiện Công văn số 259/PGDĐT-NVTrH, ngày 19/4/2019, V/v Hướng dẫn Tổ chức kiểm tra học kỳ II và báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú.

          Theo đề nghị của bộ phận phụ trách chuyên môn nhà trường, xét năng lực công tác của giáo viên trong nhà trường;

 

                                                QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Phân công giám sát kiểm tra định kỳ cuối năm học và nghiệm thu bàn giao chất lượng giáo dục năm học 2018- 2019 của 02 môn Tiếng việt và Toán học lớp 5, bao gồm những giáo viên có tên sau:

 (Các thành viên có danh sách đính kèm).

Điều 2. Các giáo viên được phân công thực hiện theo Thông tư số 22/2006/TT - BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014. Lớp giám sát do hiệu trưởng trường tiểu học quy định.

 

Điều 3. Các ông (bà) có tên trong điều 1 căn cứ quyết định thi hành nhiệm vụ được phân công. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

  - PGD-ĐT Mỹ Tú (báo cáo);                                                                                     (Đã ký)

  - Như điều 3;

  - Các trường tiểu học trong địa bàn xã;

  - Lưu VT.                                                                                                                 

      Nguyễn Văn Thành

DANH SÁCH PHÂN CÔNG

Ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-THCS ngày 07/5/2019, Quyết định Phân công giám sát kiểm tra Hoàn thành chương trình tiểu học, môn Tiếng việt và môn Toán học, năm học 2018- 2019, của hiệu trưởng trường THCS Hưng Phú

 

Số

TT

Họ tên giáo viên

Chuyên môn

Môn giám sát

Địa điểm

Thời gian

Ghi chú

 1.  

Nguyễn Trung Kiên

Toán

Toán học lớp 5

 

Trường tiểu học Hưng Phú B

Lúc 7 giờ, ngày 14/5

 

 1.  

Nguyễn Thị Bích Lâm

Toán

 

 1.  

Lê Thị Ngọc Mai

Toán-Lý

 

 1.  

Trần Văn Phương

Toán

 

 1.  

Trương Phước Long                  

Toán-Lý

Trường tiểu học Hưng Phú C

 

 1.  

Đặng Thị Hoàng Phương

Toán

 

 1.  

Nguyễn Thanh Phong

Toán

Trường tiểu học Hưng Phú A

 

 1.  

Tống Thị Ngọc Như

CN-Lý

 

 1.  

Trương Linh Tám

Văn

Tiếng việt lớp 5

Trường tiểu học Hưng Phú B

Lúc 7 giờ, ngày 13/5

 

 1.  

Trần Thị Ái Lê

Văn-Sử

 

 1.  

Trương Văn Toàn

Hóa- Sinh

 

 1.  

Đặng Việt Linh

Văn-Sử

 

 1.  

Võ Thị Mỹ Linh

Văn

Trường tiểu học Hưng Phú C

 

 1.  

Sơn Thị Thanh Mai

Tin học

 

 1.  

Cao Thanh Phong

Văn

Trường tiểu học Hưng Phú A

 

 1.  

Nguyễn Minh Thư

Tin học

 


Văn bản chính thức: QĐ PC giám sát lớp 5, 18-19.doc

 

 

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 248
Năm 2020 : 8.625