Thursday, 13/08/2020 - 20:52|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Kế hoạch trường tháng 4 - 2019

I. Công tác trọng tâm:

1. Tuyên truyền giáo dục ý nghĩa kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2019; 134 năm ngày Quốc tế lao động 1/5/1886 – 1/5/2019; ngày giỗ tổ vua Hùng 10/3 (âl); 

2. Kiểm tra chương trình giảng dạy và kiểm tra hồ sơ lớp 9.

II. Công tác cụ thể:

  1. Hành chánh – Tổ chức:

- Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa 44 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2019; 133 năm ngày Quốc tế lao động 1/5; ngày giỗ tổ vua Hùng 10/3 (âl); trong tiết sinh hoạt dưới cờ, trong họp hội đồng sư phạm, tiết sinh hoạt đội, sinh hoạt chủ nhiệm;

- Nghỉ lễ, tết Chôl Chnăm Thmây theo quy định (ngày 14,15,16/4, GV dân tộc); nghỉ giỗ tổ Hùng Vương ngày 14,15/4; nghỉ giải phóng miền nam, thống nhất đất nước từ ngày 29/4 đến hết ngày 01/5, ngày 2/5 trở lại học bình thường;

- Công bố kết quả chấm ĐDDH và chuẩn bị hoàn chỉnh để tham dự cấp huyện (ngày cho biết sau); 

- Tự kiểm tra và tiếp đoàn kiểm tra trường học “Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn” (ngày thông báo sau);

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ, dự giờ rút kinh nghiệm GV (theo lịch) và tổng kết phong trào GV dạy giỏi cấp trường 10/4;

- Tiếp tục cập nhật thông tin lên website trường;

- Tiếp tục kiểm tra trang trường học kết nối (BGH và GV quản lý);

- Tiếp tục chăm sóc hoa hành lang lộ (làm cỏ kịp thời);

- Triển khai một số văn bản các cấp và một số quy định nhà trường.

            + Văn bản cấp trên:

            + Văn bản của trường:

           1.1. Thư viện – Thiết bị:

            - Tiếp tục sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng thiết bị, sách vở.

           1.2. Phổ cập giáo dục THCS:

            - Tiếp tục cùng với GVCN vận động HS ra lớp.

            2. Chuyên môn:

            - Chỉ đạo mở chuyên đề dứt điểm các tổ còn lại;

- Chỉ đạo GV nộp đề kiểm tra HKII (áp dụng phần mềm đã tập huấn), chậm nhất 20/4;

- Tổ chức thao giảng, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn;

            - Kiểm tra chương trình giảng dạy và chỉ đạo dạy bù, chậm nhất 25/4 phải dạy xong;

            - Xây dựng kế hoạch kiểm tra HKII;

            - Hoàn thành hồ sơ GVG đợt 2 và tổng kết kế hoạch GVG trường, KT nội bộ năm học 2018-2019, ngày 25/4;

            - Tổng kết kế hoạch bồi dưỡng HS yếu, kém.

            3. Tổ Văn phòng: 

            - Cập nhật thông tin và công văn cấp trên;

            - Tiếp tục ổn định và giữ vững vệ sinh, trật tự khuôn viên Nhà trường;

            - Tiếp tục ra hóa đơn dứt điểm HS tham gia học phí đến ngày 28/4;  

            - Quyết toán kinh phí năm 2018, công bố kinh phí PGD cấp năm 2019;

            - Tham mưu BGH ban hành một số văn bản.

             4. Tổ chuyên môn:

- Tổ chức chuyên đề, thao giảng chào mừng các ngày lễ lớn;

- Nhắc nhở GV chuẩn bị tốt tiết dạy khi đoàn kiểm tra đột xuất xuống dự giờ;

- Duyệt đề kiểm tra HKII (theo lịch chuyên môn).

            5. GV, GVCN:

- Tiếp tục vận động HS mua các loại bảo hiểm và đóng học phí, báo cáo ngày 28/4;

- Tiếp tục hướng dẫn HS làm cỏ trong hoa theo khu vực được phân công;

            - Tiếp tục nắm chặt tình hình HS bỏ học, ký xác nhận kịp thời;

            - Tiếp tục giữ vững trật, nề nếp lớp nhất là khâu xếp hàng vào lớp và khi ra về, khi thể dục giữa giờ;

- GV chuẩn bị tốt bài dạy, thiết bị tiếp đoàn dự giờ đột xuất của PGD;

            6. Đoàn thể:

             6.1. Đoàn – Đội:

-  Phối hợp với các ban tuyên truyền giáo dục ý nghĩa các ngày lễ lớn: giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 – 30/4/2019; ngày Quốc tế lao động 1/5; ngày giỗ tổ vua Hùng 10/3 (âl), ngày tết dân tộc; 

- Tiếp tục rèn luyện Kỹ năng cho đội viên;

- Tham mưu xã đoàn mở lớp học cảm tình đoàn cho HS lớp 9;

- Phối hợp cùng ban giám hiệu, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường;

- Tiếp tục vận động nuôi heo đất và phát huy phiếu học tốt.

           6.2. Chữ thập đỏ - YTHĐ:

            - Tiếp tục tuyên truyền vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh;

            - Thực hiện chăm sóc và quản lý cá 7 màu, cá lia thia… trong 2 chậu và vườn thuốc nam.

7. Phong trào:

      - Tiếp tục hướng dẫn trò chơi dân gian cho HS (TPT + BTCĐ + GVTD).

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 248
Năm 2020 : 8.625