Wednesday, 25/05/2022 - 20:38|

Kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022

KẾ HOẠCH

Kiểm tra giữa học kì I năm học 2021 - 2022

Căn cứ vào Công văn 368/PGDĐT-NVTrH  ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Mỹ Tú, V/v thực hiện kiểm tra đánh giá định kỳ;

Căn cứ vào tình hình thực tế việc dạy học trực tuyến của Trường THCS Hưng Phú,

          Trường THCS Hưng Phú xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Đánh giá chính xác chất lượng học tập của học sinh và hiệu quả giảng dạy của giáo viên.

          - Chỉ đạo giáo viên trong tổ ra đề kiểm tra giữa học kỳ I đảm bảo chính xác, khách quan đúng năng lực học sinh.

          - Rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học tập, ôn luyện; thực hiện tốt nội quy phòng thi: làm bài kiểm tra với tinh thần trung thực, thái độ nghiêm túc; biết tự nhìn nhận kết quả học tập của mình và có ý chí cầu tiến.

II. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Công tác ra đề kiểm tra giữa kỳ I

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ I, theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng; Vận dụng cao.

- Riêng đối với các môn Văn, GDCD thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra giữa kỳ I, theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng; Vận dụng cao.

 - GVBM ra đề kiểm tra đảm bảo tính chính xác, khoa học, đáp ứng yêu cầu năng lực học tập của học sinh. Tổ duyệt đề kiểm tra chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, bảo mật đề. Công tác quản lí đề phải được bảo mật tuyệt đối như quy định trong quy chế thi hiện hành.

- Tất cả các môn học GVBM ra đề nộp tổ trưởng tổng hợp duyệt, sau đó nộp cho PHT (nộp qua gmail).

2. Nội dung, hình thức kiểm tra

- Nội dung đề kiểm tra được giới hạn trong phạm vi từ tuần 01 đến hết tuần 08.

- Hình thức kiểm tra:

+ Các môn: Toán, Lý, Hóa và Sinh 9, KHTN 6 trắc nghiệm 100%. Số câu trắc nghiệm 30 câu (10 điểm), thời gian 70 phút.

+ Các môn: Sử, Địa, Công nghệ, Tin học và sinh 6,7,8; trắc nghiệm 100%. Số câu trắc nghiệm 40 câu (10 điểm), thời gian 50 phút.

+ Các môn: Lịch sử-địa lý, Trải nghiệm-Hướng nghiệp 6 trắc nghiệm 40 câu (10 điểm), thời gian 50 phút.

+ Môn Ngữ văn: 90 phút, đề kiểm tra gồm 2 phần: Phần I. Trắc nghiệm 3,0 điểm 12 câu (20 phút); Phần II. Làm văn 01 câu 7,0 điểm (70 phút).

+ Môn GDCD: gồm 2 phần:  Phần trắc nghiệm 3,0 điểm 12 câu (20 phút); Phần tự luận 7,0 điểm (45 phút).

+ Môn Tiếng Anh: phần nghe 2 điểm (không quá 20 phút), phần viết 8 điểm 20 câu trắc nghiệm (40 phút).

+ Các môn Âm nhạc, Thể dục kiểm tra dưới hình thức thực hành.

+ Môn Mỹ thuật thực hành, thời gian 70 phút.

- Hình thức ra đề trắc nghiệm: gồm 02 dạng:

+ Dạng 1: Khoanh tròn chữ cái đầu dòng câu trả lời đúng theo hình thức khoanh tròn A, B, C. D.

+ Dạng 2: Điền khuyết thông tin trên câu dẫn theo hình thức khoanh tròn A, B, C, D đáp án phía dưới.

- GVBM đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021, Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (đối với lớp 6).

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo, Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và HS trung học phổ thông và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 (đối với lớp 7, 8, 9).

- Thời gian GVBM nộp đề cho TT hạn chót ngày 20/11/2021, tổ trưởng nộp đề cho PHT ngày 22/11/2021, mỗi môn nộp 1 đề (nộp file). Sau khi tổ duyệt xong, GVBM tự nhập đề lên phần mềm.

3. Thời gian ôn tập và kiểm tra

3.1 Tổ chức ôn tập

Thời gian ôn tập trong tuần 8 (22-27/11/2021). Riêng môn Âm nhạc, Tiếng Anh (nghe) sẽ ôn tập trong tuần 7 và kiểm tra trong tuần 8 theo TKB.

3.2 Thời gian kiểm tra

Tất cả các môn tiến hành kiểm tra trong tuần 09 (29/11/2021-04/12/2021).

 

 

 

 

 

 

 

* Lịch kiểm tra cụ thể như sau:

 

NGÀY KT

BUỔI

TG KIÊN TRA

MÔN THI

TG KT

29/11/2021

Thứ 2

SÁNG

7g00-8g30

8g45-9g35

Văn 8,9

Lịch sử 8,9

90 phút

50 phút

CHIỀU

12g45-14g15

14g30- 15g30

Văn 6,7

Tiếng Anh 6,7

90 phút

40 phút

30/11/2021

Thứ 3

SÁNG

 7g00-8g30

8g45-9g45

Toán 8,9

Địa 8,9

70 phút

50 phút

CHIỀU

12g45-13g55

14g10- 15g00

14g10-15g00

Toán 6,7

Địa lí 7

Lịch sử-Địa lí 6

70 phút

50 phút

50 phút

 

 

01/12/2021

Thứ 4

 

SÁNG

7g00-7g50

8g05-8g45

9g00-10g10

GDCD 8,9

Tiếng Anh 8,9

Hóa 8,9

50 phút

40  phút

70 phút

CHIỀU

12g45-13g35

13g55- 14g45

13g55- 15g05

GDCD 6,7

Sinh học 7

KHTN 6

50 phút

50 phút

70 phút

 

02/12/2021

Thứ 5

 

 

SÁNG

 7g00-8g10

8g25-9g35

Vật lý 8,9

Mỹ thuật 8,9

70 phút

70 phút

 

CHIỀU

 

12g45-13g55

14g10- 15g00

14g10-15g00

15g15-16g25

Mỹ thuật 6,7

Lịch sử 7

Trải nghiệm-HN 6

Vật lý 7

70 phút

50 phút

50 phút

70 phút

 

03/12/2021

Thứ 6

SÁNG

7g00-7g50

8g05-8g55

9g10-9g55

9g10-10g20

Công nghệ 8,9

Tin học 8,9

Sinh 8

Sinh 9

50 phút

50 phút

50 phút

70 phút

CHIỀU

12g45-13g35

13g50-14g40

15g05-15g50

Công nghệ 6,7

Tin học 6,7

TD 7a3

50 phút

50 phút

45 phút

 

04/12/2021

Thứ 7

SÁNG

7g00-7g45

8g00-8g45

9g00-9g45

10g00-10g45

TD 8a1, 9a1

TD 8a2, 9a2

TD 9a3

TD 9a4

45 phút

45 phút

45 phút

45 phút

CHIỀU

12g45-13g30

13g45-14g30

14g45-15g30

TD 6a1, 7a1

TD 6a2, 7a4

TD 7a2

45 phút

45 phút

45 phút

 

III. CÔNG TÁC COI VÀ CHẤM KIỂM TRA

1. Phòng kiểm tra

- Lớp kiểm tra tổng cộng có 12 phòng (trên hệ thống).

          Khối 6: 2 phòng                      Khối 8: 2 phòng

          Khối 7: 4 phòng                      Khối 9: 4 phòng

- Khối 8,9 kiểm tra buổi sáng. Khối 6,7 kiểm tra buổi chiều.

2. Công tác coi kiểm tra

Giáo viên coi kiểm tra theo phân công của BGH – Mỗi phòng 1 giám thị và có GVBM Tin học hỗ trợ.

Hình thức coi kiểm tra: trực tuyến qua phần mềm google from, OLM.

3. Địa điểm coi kiểm tra: Tại trường THCS Hưng Phú.

4. Giấy thi và giấy nháp 

Thí sinh sẽ làm trắc nghiệm trực tiếp trên hệ thống, phần tự luận làm trên giấy (có ghi đầy đủ thông tin cá nhân), môn Mỹ thuật làm trên giấy A4. Giấy nháp HS tự trang bị.

5. Chấm sửa bài

          - Giáo viên dạy bộ môn của khối lớp nào thì chấm bài thi của khối lớp đó. Khi chấm bài có nhận xét sửa chữa những sai sót trong bài làm của học sinh.

          - Sau khi chấm bài xong GVBM tiến hành sửa bài kiểm tra cho học sinh, thời gian hoàn thành chấm sửa bài trong tháng 12/2021.

- Các tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn cho tổ viên thực hiện việc lấy điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ theo Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/07/2021, Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (đối với lớp 6).

Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của BGDĐT, Thônsg tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông. Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020, của Bộ giáo dục và đào tạo, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2021-2022 của trường, rất mong các tổ triển khai và thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.                                         

 

file gốc tại đây                                               

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 72
Hôm qua : 65
Tháng 05 : 1.499
Năm 2022 : 7.496