Sunday, 03/07/2022 - 16:18|

Đề cương ôn tập Tin học 9 HK1

NỘI DUNG

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chọn tên Mail đúng

A. hungnv@gmail.com                           B. www.vnepress.net

C. http://www.dantri.com.vn                  D. NgaBT@.com

Câu 2:  Đâu là trang Web tìm kiếm thông tin:

A. http://www.Viloet.com                       B. http://www.google.com.vn

C. http://www.yahoo.com                       D. B và C đúng

Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng có dây   B. Mạng WAN             C. Mạng LAN              D. Mạng không dây

Câu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. Pascal               B. thnl                           C. html                          D. thml

Câu 5: Mạng LAN được viết tắc của các từ nào?

A. Locel Area Networld                          B. Local Are Network

C. Local Area Network                           D. Lacal Area Network

Câu 6: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 7: Siêu văn bản là gì?

A. Là các trang web

B. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,…

C. Hypertext

D. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết

Câu 8: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

A. Máy trạm (client, workstation)

B. Là mô hình khách-chủ (server-client)

C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation)

D. Máy chủ (server)

Câu 9:  Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

      j Gõ tên đăng nhập và mật khẩu

      k Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử

      l Mở Internet

      m Nháy chuột vào nút Đăng nhập

      A. j-k-l-m                 B. l-k-j-m                        C. m-l-k-j                     D. k-l-j-m

Câu 10: Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát?

A. <lop9b>@<yahoo.com>                          B. <Tên đăng cập>@<Tên máy chủ lưu hộp thư>

C. <Tên đăng cập>@<gmail.com>              D. <Tên đăng cập>

 

Câu 11: Nêu các kiểu mạng?

A. Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng

B. Mạng LAN, WAN, kiểu đường thẳng và kiểu vòng

C. Mạng kiểu đường thẳng

D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng

Câu 12: Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?

A. Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng

B. Mạng có dây và mạng không dây

C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng

D. Mạng LAN  và mạng WAN

Câu 13: Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

Câu 14: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng :.

 j Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá

      k Truy cập vào máy tìm kiếm

      l Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm

      m Nháy vào liên kết chứa thông tin

      A. j-k-l-m                 B. k-j-l-m                        C. m-l-k-j                     D. k-l-j-m

Câu 15: Website là gì?

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web

C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

Câu 16: Vai trò của máy chủ là gì?

A. Quản lí  các máy trong mạng             B. Điều hành các máy trong mạng

C. Phân bố các tài nguyên trong mạng   D. Cả A,B và C đều đúng

Câu 17: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là;

A. www.google.com.vn                     B. www.yahoo.com

C. www.gmail.com                           D. B và C đúng

Câu 18: Phần mềm trình duyệt Web dùng để làm gì?

A. Gửi thư điện tử                       

 B. Truy cập mạng LAN

C. Truy cập vào trang Web           

Câu 19: Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

A. Đọc thư điện thư điện tử     

B. Truy cập vào website

C. Tìm kiếm thông tin trên mạng            

Câu 20: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:

A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng.

B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.

C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử.

D. A,B và C đều đúng.

Câu 21: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ một website?

A. vietnamnet.vn                                       B. phuongnam@yahoo.com.vn

C. www.edu.net.vn                                    D. A và C đều đúng.

Câu 22: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính:

A. Thiết bị đầu cuối                                 B. Môi trường truyền dẫn          

C. Thiết bị kết nối mạng                          D. Giao thức truyền thông

Câu 23:  Mạng nào không cùng loại với 3 mạng còn lại:

A. 50 máy tính trong 5 tầng của một tòa nhà kết nối với nhau để dùng chung tài nguyên

B. Một máy tính ở Huế kết nối với một máy tính ở Đà Nẵng để sao chép dữ liệu và gửi thư điện tử

C. Mười máy tính và một máy in trong một văn phòng kết nối với nhau để dùng chung máy in

D. Ba máy tính ở 3 phòng trong một hộ gia đình kết nối với nhau để dùng chung bộ nhớ.

Câu 24: Tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

A. Các loại dây dẫn  hoặc các loại sóng            

B. Phạm vi địa lí                   C. Các thiết bị kết nối mạng                              

Câu 25: Địa chỉ Website thi giải toán trên mạng là ?

A. www.olympictoan.vn                          B. www.violympictoan.vn                                     

C. www.olympic.vn                                  D. www.violympic.vn

Câu 26: Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?

A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn thư mục cần lưu / Save

B. Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn thư mục cần lưu / Save

C. File / Save Page As / Chọn thư mục cần lưu / Save

D. File / Save As / Chọn thư mục cần lưu / Save

Câu 27: Trong các cách sau, cách nào là tốt nhất để biết địa chỉ thư điện tử của bạn em, nếu em và bạn em đã trao đổi thư điện tử với nhau.

         A. Tìm trong dang bạ địa chỉ của hệ thống thư điện tử.    

        B. Thử một địa chỉ thư điện tử bất kỳ nào đó.

         C. Sử dụng máy tìm kiếm Google để tìm trên Internet.    

        D. Gọi điện thoại cho bạn để hỏi.

Câu 27: Hệ thống mười máy tính của xã A kết nối với nhau sau đó kết nối với hệ thống mười máy tính của xã B để thành hệ thống mạng máy tính thì được gọi là:

A. Mạng LAN             B. Mạng WAN            C. Mạng liên xã          D. Mạng nội bộ

Câu 28: Muốn kết nối Internet thì phải đăng ký với:

A. Bưu điện VNPT                                           B. Công ty Viettel     

C. Công ty Mobile                                           D. Nhà cung cấp dich vụ mạng Internet

Câu 29: Chọn tên Mail đúng

A. hoangvu0572@gmail.com                          B. www.vnepress.net

C. http://www.dantri.com.vn                           D. hoangvu0572@.com

Câu 30: Nêu một số máy tìm kiếm?

A. http://www.bing.com                                   B. http://www.google.com.vn

C. http://www.yahoo.com                                D. Cả 3 đều đúng

Câu 31: Virus máy tính được hiểu là:

A. Sống ký sinh với vật chủ là máy tính.     

B. Dễ lây lan và có thể tự nhân bản.

C. Đoạn chương trình máy tính và có tính lây lan từ máy này sang máy khác.

D. Đoạn chương trình máy tính.

Câu 32: Virus máy tính khi lây nhiễm vào máy tính thì thường:

A. Ăn cắp thông tin và tiêu tốn tài nguyên hệ thống

B. Tiêu tốn tài nguyên hệ thống, làm hỏng, làm mất hoặc ăn cắp thông tin

C. Ăn cắp hoặc làm hỏng thông tin quan trọng

D. Tiêu tốn tài nguyên hệ thống, làm hỏng, làm mất thông tin

Câu 33: Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?

A. Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng

B. Mạng có dây và mạng không dây

C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng

D. Mạng LAN  và mạng WAN

Câu 34: Website là gì?

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web

C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung

Câu 35: Muốn truy cập trang Web thì máy tính phải có phần mềm:

A. Internet Explorer   B.Mozilla FireFox      C. Google Chrome     D. Duyệt Web

Câu 36: Dịch vụ thư điện tử gửi được:

A. Nhiều dạng thông tin                                  B. Chỉ dạng thông tin văn bản

C. Thông tin văn bản và hình ảnh                  D. Thông tin văn bản và các đường liên kết

Câu 37: Mạng máy tính là :

a. Tập hợp các máy tính

b. Mạng Internet

c. Mạng LAN           

d. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng

Câu 38. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào phù hợp nhất với mục đích kết nối các máy tính thành mạng:

            a. Sử dụng các thiết bị, dữ liệu hay các phần mềm trên các máy khác nhau .

            b. Các máy tính trong mạng có thể trao đổi dữ liệu với nhau

            c. Sao lưu dữ liệu từ máy này sang máy khác

            d. Câu a và c đều đúng

Câu 39. Để kết nối các máy tính lại với nhau, người ta :

            a. Sử dụng cáp quang                      

b. Sử dụng cáp chuyên dụng và đường điện thoại .

            c. Sử dụng đường truyền vô tuyến

            d. Các câu trên đều đúng

Câu 40. Trong các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng ?

            a. Webcam                                         b. Hub

            c. Modem                                          d. Vỉ mạng

Câu 41. Câu nào trong các câu sau là phát biểu chính xác nhất về mạng Internet ?

            a. Là mạng của các mạng, có quy mô toàn cầu

            b. Là mạng sử dụng chung cho mọi người, có rất nhiều dữ liệu phong phú

            c. Là mạng có quy mô toàn cầu hoạt động dựa trên giao thức TCP/IP

            d. Là môi trường truyền thông toàn cầu dựa trên kỹ thuật máy tính

Câu 42. WWW là viết tắt của cụm từ nào sau đây ?

            a. World Wide Web                         b. World Wired Web

            c. World Win Web                           d. Windows Wide Web

Caâu 43. Các thành phần của mạng gồm:

 1. Các thiết bị đầu cuối, môi trường truyền dẫn                   b. Giao thức truyền thông

c.   Các thiết bị kết nối mạng                                        d. Các câu trên đều đúng.

Caâu 44. Thế nào là mạng cục bộ?

 1. Mạng kết nối nhỏ, các máy tính ở xa nhau
 2. Mạng kết nối các máy tính với khoảng cách lớn, các máy tính ở xa nhau.
 3. Mạng kết nối nhỏ, các máy tính ở gần nhau
 4. Mạng kết nối các máy tính với khoảng cách gần, các máy tính ở xa nhau.

Caâu 45 Mạng không dây có môi trường truyền dẫn là:

 1. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại và dây cáp đồng trục.
 2. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại và cáp xoắn
 3. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại.
 4. Cáp quang, cáp xoắn và bức xạ hồng ngoại.

Caâu 46 Lợi ích của mạng máy tính là:

 1. Dùng chung dữ liệu và trao đổi thông tin

b.   Dùng chung các thiết bị phần cứng

c.   Dùng chung các phần mềm

d.   Các câu trên đều đúng.

Caâu 47 Internet là gì?

 1. Mạng kết nối hàng triệu máy tính và mạng máy tính trên toàn cầu.
 2. Mạng Internet là của chung, các máy tính bình đẳng nhau. Cung cấp khả năng khai thác nhiều dịch vụ thông tin khác nhau
 3. Mạng Internet đem đến cho người dùng khả năng tiếp cần nguồn thông tin khắp nơi trên thế giới một cách thuận tiện, kịp thời và không phụ thuộc vào vị trí địa lý.
 4. Các câu trên đều đúng

Caâu 48 Làm thế nào để kết nối Internet?

 1. Đăng kí với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để được hỗ trợ cài đặt và cấp quyền truy cập
 2. Nếu nhà bạn có sử dụng điện thoại bàn thì bạn có thể truy cập Internet và sử dụng tốt dịch vụ bất cứ lúc nào.
 3. Nếu nhà bạn có máy tính là có thể kết nối Internet
 4. Các câu trên đều sai.

Caâu 49 Máy tìm kiếm là gì?

 1. Là một loại máy được nối thêm vào máy tính để tìm kiếm thông tin trên cơ sở các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm.
 2. Là  một công cụ được cung cấp trên Internet giúp tìm kiếm thông tin trên cơ sở các từ khóa liên quan đến vấn đề cần tìm.
 3. Câu a và b đúng                                      d.Câu a và b sai.

Caâu 50 Thư điện tử là gì?

 1. Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.
 2. Là dịch vụ chuyển thư dưới dạng văn bản trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử.
 3. Câu a và b sai                                                d. Câu a và b đúng.

Caâu  51. Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là:

 1. Chi phí thấp và thời gian chuyển gần như tức thì
 2. Một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người
 3. Có thể gởi thư kèm tệp tin.
 4. Các câu trên đều đúng.

Caâu 52.  Mạng không dây được kết nối bằng

 1. Cáp quang                                                  b)  Cáp điện

c)   Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…        d)  Bluetooth

Câu 53: Dịch vụ nào dưới đây không phải là dịch vụ trên Internet?

a) Tìm kiếm thông tin trên Internet     

b) Thư điện tử

c) Chuyển phát nhanh                           

d) Thương mại điện tử.

Câu 54: Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là trình duyệt Web?

a) Internet Explore                                

b) Mozilla Firefox

c) Windows Explore                             

d) Netscape Navigator

Câu 55: Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

a) www.vnexpress.net                          

b) thutrang@gmail.com

c) http://mail.google.com                     

d) ykien@vtv.org

Câu 56: Vì sao cần mạng máy tính?

a. Để sao chép dữ liệu                              b. Để trao đổi thông tin

c. Để dùng chung tài nguyên của  máy    d.  b và c đúng

Câu 57: Vai trò của máy chủ là gì?

a. Quản lí  các máy trong mạng             c. Điều hành các máy trong mạng

c. Phân bố các tài nguyên trong mạng   d. tất cả các câu đều đúng

Câu 58: Có mấy loại mạng máy tính?

a, 3 loại                b, 2 loại               c, 4 loại                    d. Tất cả đều sai

Câu 59:. Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là;

a. www.google.com.vn                     b. wwwyahoo.com

c. www.hotmail.com                         d. Tất cả đều đúng

Câu 60:  Mạng máy tính có thể giúp cho người dùng giải quyết những vấn đề nào dưới đây một cách thuận tiện và nhanh chóng.

A. Chia sẻ các thông tin giữa các máy tính ở cách xa nhau.

B. Chia sẻ các thông tin có dung lượng lớn.

C. Có thể đồng thời dùng chung các tài nguyên máy tính như dữ liệu, phần mềm, máy in, máy quýet....

D. Tất cả các vấn đề trên.

Câu 61: Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.

A. Mạng diện rộng còn được gọi là mạng Lan.

B. Mạng Lan còn được gọi là mạng cục bộ.

C. Mạng cục bộ còn được gọi là mạng WAN.

D. Mạng WAN còn được gọi là mạng diện rộng.

Câu 62: Để truy cập một máy chủ web trên Internet chúng ta sử dụng cách viết nào dưới đây?

A. http: <Địa chỉ Internet>;

B. http//<Địa chỉ Internet>;

C. http://< Địa chỉ Internet>;

D. http:\\< Địa chỉ Internet>.

Câu 63: Câu nào sai trong các câu dưới đây?

A. Để khởi động trình duyệt web Firefox, người dùng có thể chọn Start -> All Program -> Mozilla Firefox -> Mozilla Firefox .

B. Để truy cập vào trang web khi đã biết địa chỉ, người dùng chỉ việc nhập địa chỉ trang web vào thanh địa chỉ sau đó nhấn phím Enter.

C. Các văn bản và hình ảnh trên một trang web chỉ có thể chứa liên kết tới các trang web khác của cùng một địa chỉ web.

D. Có thể dễ dàng nhận biết các thành phần chứa liên kết bằng việc khi trỏ chuột lên thành phần đó, con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình bàn tay.

Câu 64: Câu nào là câu sai trong các câu dưới đây?

A. Internet là một kho tư liệu khổng lồ mà bất cứ ai cũng có thể truy cập và sử dụng.

B. Từ một máy tính cá nhân đã kết nối Internet, người sử dụng có thể sử dụng phần mềm trình duyệt web để truy cập và xem thông tin của toàn bộ thế giới Internet.

C. Với Internet cơ hội học tập, tìm hiểu kiến thức của mọi người tắng lên gấp bội.

D. Thông tin trên Internet đã đạt tới mức tối đa không thể tăng về số lượng và đa dạng về nội dung được nữa.

Câu 65: Để tìm kiếm nội dung trang thông tin vừa có từ khoá Đào tạo vừa có từ khoá Máy tính ta phải nhập cụm từ Đào tạo máy tính vào ô điều khiển theo mẫu nào dưới đây?

A. “Đào tạo”+ “Máy tính”;

B. “Đào tạo” – “ Máy tính”;

C. “Đào tạo máy tính”;

D. (Đào tạo máy tính).

Câu 66: Trong các câu dưới đây câu nào là đặc điểm của thư điện tử?

A. Là hệ thống cho phép con người nhận và gửi thư thông qua hệ thống mạng máy tính.

B. Toàn bộ việc viết, gửi và nhận thư đều được thực hiện trên máy tính.

C. Không thể gửi cùng một lúc cho nhiểu người.

D. Thời gian vận chuyển thư gần như tức thời.

Câu 67:Câu nào là câu đúng trong các câu dưới đây?

A. Có thể gửi, nhận và đọc thư của bất kì người nào nếu biết địa chỉ thư điện tử của họ.

B. Trong mỗi máy chủ, hai hộp thư bắt buộc phải có tên khác nhau.

C. Khi muốn đăng nhập vào hộp thư, người dùng phải nhớ chính xác tên đăng nhập và mật khẩu.

D. Có thể gửi kèm tệp dữ liệu vào thư điện tử.

Câu 68: Sắp xếp các bước dưới đây để đăng kí hộp thư miễn phí trên Google:

A. Đọc các mục trong ô Điều khoản phục vụ, sau đó nháy nút Tôi chấp nhận. Hãy tạo tài khoản của tôi.

B. Nhập các thông tin cấn thiết vào mẫu đăng kí, trong đó quan trọng nhất là tên đăng nhậpmật khẩu.

C. Nháy nút Tạo tài khoản để đăng kí hộp thư mới.

D. Truy cập trang web http://www.google.com.vn. Sau khi trang web được hiển thị, nháy vào Gmail ở hàng trên cùng.

E. Nhập các kí tự nhìn thấy vào ô phí dưới Xác minh từ.

 

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 15
Tháng 07 : 43
Năm 2022 : 10.263