Thursday, 13/08/2020 - 21:58|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Chuẩn bị Tổng hợp chấm sáng kiến kinh nghiệm năm 2018 - 2019

Theo thông tin của Cơ quan thường trực HĐ TĐKT huyện; năm học 2018- 2019 sẽ xét thi đua sớm hơn mọi năm 01 tháng. Đối với cấp tỉnh sẽ kết thúc chấm sáng kiến trong tháng 05

Để chủ động, đề nghị Hiệu trưởng thông báo cho giáo viên hoàn chỉnh  sáng kiến kinh nghiệm hoặc đề tài NCKHUD năm 2018- 2019 để khi phòng giáo dục nhận được văn bản của huyện sẽ thông báo tiếp nhận ( giữa tháng 4/2019) và chấm trong tháng 4/2019.

Lưu lý: Đối với CSTĐ tỉnh nếu đã được tỉnh công nhận trong 02 gần nhất mà chưa được công nhận CSTĐ thì có thể sử dụng kết quả cũ để xét.

* Những GVCN đã nộp SKKN dự thi GVCN giỏi không phải nộp thêm.

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 249
Năm 2020 : 8.626