Thursday, 13/08/2020 - 20:50|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Phân công coi kiểm tra học kỳ 1 năm học 2018-2019

Căn cứ vào kế hoạch số 43/KHCM-THCS ngày 04/12/2018 của Trường THCS Hưng Phú về việc kiểm tra HKI năm học 2018-2019, 
BGH phân công các giáo viên có tên sau coi kiểm tra HKI năm học: 2018 - 2019 như sau:       

.

.

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 248
Năm 2020 : 8.625