Thursday, 13/08/2020 - 20:34|
Chủ đề năm học: "Tăng cường nề nếp kỷ cương, nêu gương đạo đức nhà giáo để nâng cao chất lượng giáo dục"

Kế hoạch kiểm tra hk1 năm học 2018-2019

- Nội dung đề kiểm tra được giới hạn trong phạm vi từ tuần 1 đến hết tuần  16.

- Hình thức kiểm tra:

+ Môn Văn, Toán: 90 phút (3 điểm trắc nghiệm, 7 điểm tự luận).

+ Môn Tin học: phần thực hành 5 điểm (không quá 45 phút), phần lý thuyết 5 điểm dưới hình thức trắc nghiệm (không quá 30 phút).

+ Môn Tiếng Anh: phần nghe 2 điểm (không quá 15 phút), phần viết 8 điểm (không quá 45 phút). Riêng đối với lớp 9, phần nghe trường tự ra đề, phần viết (đề chung của huyện) bao gồm các nội dung sau:

KẾ HOẠCH

Kiểm tra học kì I năm học 2018 - 2019

Căn cứ công văn số 882/PGDĐT-NVTrH ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Tú về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra và báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 của PGD-ĐT huyện Mỹ Tú;

Căn cứ kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Trường THCS Hưng Phú;

          Trường THCS Hưng Phú xây dựng kế hoạch kiểm tra và báo cáo sơ kết học kì I năm học 2018-2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          - Đánh giá chính xác chất lượng học tập của học sinh và hiệu quả giảng dạy của giáo viên.

          - Qua đó, tổ bộ môn đối chiếu với chỉ tiêu đề ra đầu năm học và thống kê kết quả học kỳ I để xem xét, tự đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học của tổ, rút kinh nghiệm về nội dung và phương pháp giảng dạy để tiếp tục cải tiến, nâng cao tay nghề trong học kỳ II.

          - Rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học tập, ôn luyện; thực hiện tốt nội quy phòng thi: làm bài kiểm tra với tinh thần trung thực, thái độ nghiêm túc; biết tự nhìn nhận kết quả học tập của mình và có ý chí cầu tiến.

II. TỔ CHỨC KIỂM TRA

1. Công tác ra đề kiểm tra

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra cuối học kì, theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết; Thông hiểu; Vận dụng; Vận dụng cao.

- Tổ làm đề kiểm tra chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, sao in, bảo mật đề. Công tác in sao và bảo quản đề phải được bảo mật tuyệt đối như quy định trong quy chế thi hiện hành.

- Phòng GDĐT ra đề với 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh lớp 9, các môn còn lại trường tự ra đề, đề thi phải đáp ứng theo tinh thần đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng và dưới ba dạng: nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Riêng môn Tiếng Anh, việc ra đề phải đảm bảo các kỹ năng: nghe – nói – đọc – viết; môn Tin học phải đảm bảo 2 phần: lý thuyết và thực hành.

2. Nội dung, hình thức kiểm tra

- Nội dung đề kiểm tra được giới hạn trong phạm vi từ tuần 1 đến hết tuần  16.

- Hình thức kiểm tra:

+ Môn Văn, Toán: 90 phút (3 điểm trắc nghiệm, 7 điểm tự luận).

+ Môn Tin học: phần thực hành 5 điểm (không quá 45 phút), phần lý thuyết 5 điểm dưới hình thức trắc nghiệm (không quá 30 phút).

+ Môn Tiếng Anh: phần nghe 2 điểm (không quá 15 phút), phần viết 8 điểm (không quá 45 phút). Riêng đối với lớp 9, phần nghe trường tự ra đề, phần viết (đề chung của huyện) bao gồm các nội dung sau:

++ Kỹ năng đọc (Trả lời câu hỏi; Trả lời đúng sai);

++ Ngữ pháp, từ vựng (Trắc nghiệm 12 câu);

++ Viết (Dạng biến đổi câu; Chia thì và dạng của động từ)

+ Các môn: Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ gồm 6 điểm tự luận, 4 điểm trắc nghiệm, thời gian không quá 60 phút;

+ Các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, kiểm tra dưới hình thức thực hành, GVBM đánh giá xếp loại học sinh theo thông tư 58 của BGDĐT.

- Mỗi câu hỏi trắc nghiệm có số điểm là 0.25 điểm.

- Thời gian GVBM nộp đề cho TT hoặc PHT hạn chót ngày 15/12/2018, mỗi môn nộp 2 đề (kèm theo file).

3. Thời gian ôn tập và kiểm tra

3.1 Tổ chức ôn tập

+ Thời gian ôn tập trong tuần 17 (10-15/12/2018) đối với môn: Âm nhạc, Thể dục, Tin học (thực hành), Tiếng Anh (phần nghe).

+ Các môn còn lại tổ chức ôn tập trong tuần 18 (17 - 22/12/2018).

3.2 Thời gian kiểm tra

- Tuần 18 (17/12/2018-22/12/2018): Tổ chức kiểm tra các môn Âm nhạc, Tin học (thực hành), Tiếng Anh (phần nghe), Thể dục theo TKB.

- Tuần 19 (24/12/2018-29/12/2018): Tổ chức kiểm tra các môn còn lại. Lịch kiểm tra cụ thể như sau:

NGÀY THI

BUỔI

GIỜ MỞ ĐỀ

TG THI

MÔN THI

GHI CHÚ

24/12/2018

Thứ 2

SÁNG

7 giờ

 7g15-8g15

8g30-9g30

9g45-10g45

Địa

Mỹ Thuật

GDCD

 

 

CHIỀU

12 giờ 30

12g45-13g45

14g00- 15g00

15g15-16g15

Địa

Mỹ Thuật

GDCD

 

26/12/2018

Thứ 4

SÁNG

7 giờ

 7g15-8g45

9g00-10g00

Văn

Vật lý

 

CHIỀU

12 giờ 30

12g45-14g15

14g30- 15g30

Văn

Vật lý

 

27/12/2018

Thứ 5

SÁNG

7 giờ

 7g15-8g45

9g00-10g00

Toán

Sinh

 

CHIỀU

12 giờ 30

12g45-14g15

14g30- 15g30

Toán

Sinh

 

 

 

28/12/2018

Thứ 6

 

SÁNG

7 giờ

 7g15-8g00

8g15-9g15

9g30-10g30

Anh văn

Lịch sử

Hóa

 

CHIỀU

12 giờ 30

12g45-13g30

13g45-14g45

15g00-16g00

Anh văn

Lịch sử

Hóa

 

29/12/2018

Thứ 7

SÁNG

7 giờ

7g15-8g15

8g30-9g00

Công nghệ

Tin học

 

CHIỀU

12 giờ 30

12g45-13g45

14g00-14g30

Công nghệ

Tin học

 

 

III. CÔNG TÁC COI VÀ CHẤM KIỂM TRA

1. Phòng kiểm tra

- Xếp phòng kiểm tra theo mẫu tự tên học sinh toàn khối.

          Khối 6: 6 phòng                       Khối 8: 4 phòng

          Khối 7: 6 phòng                       Khối 9: 4 phòng

- Khối 7,9 kiểm tra buổi sáng. Khối 6,8 kiểm tra buổi chiều.

2. Công tác coi kiểm tra

Giáo viên coi kiểm tra theo phân công của BGH – Mỗi phòng 2 giám thị.

3. Giấy thi và giấy nháp 

Thí sinh sẽ làm trực tiếp ở phần bài làm trên đề thi, môn Mỹ thuật trường phát giấy A4. Giấy nháp trường trang bị cho hs.

4. Lệ phí sao in đề kiểm tra

Khối 6,7,8,9: 10.000đ/1 học sinh (GVCN thu và nộp cho cô Tuyết Mai chậm nhất vào ngày 15/12/2018).

5. Chấm bài và thống kê điểm kiểm tra

* Chấm bài kiểm tra

          - Giáo viên dạy bộ môn của khối lớp nào thì chấm bài thi của khối lớp đó. Khi chấm bài có nhận xét sửa chữa những sai sót trong bài làm của học sinh.

          - Sau khi chấm bài xong GVBM tiến hành sửa bài kiểm tra cho học sinh.

          - Sau khi làm điểm xong Tổ trưởng phân công GVBM kiểm tra chéo bảng điểm, bảng tổng hợp HKI.

* Vào điểm kiểm tra HKI

          - GVBM chấm bài và vào điểm HKI hạn chót ngày 02/01/2019.

- GVCN vào điểm sổ chủ nhiệm từ 07/01/2019-12/01/2019.

- GVBM, GVCN vào học bạ trong thời gian từ ngày 14/01/2018- 22/01/2018. Tổ duyệt kết quả trước khi Gv vào các loại sổ.

* Lưu ý: GVBM tự vào điểm học bạ, GVCN tự kiểm tra học bạ và sổ GTGĐ lớp mình chủ nhiệm.

* Báo cáo thống kê

          - GVBM nộp các biểu mẫu thống kê cho trường ngày 04/01/2019. GVCN nộp thống kê chất lượng hai mặt giáo dục (học lực - hạnh kiểm) HKI: nộp cho trường chậm nhất ngày 05/01/2018. (phải có thống kê nữ).

- GVCN họp xếp loại hạnh kiểm học sinh trong tuần 17 và gởi kết quả cho GVBM (Có biên bản họp xét).

- GVCN kiểm tra đối chiếu lại danh sách học sinh tiên tiến, học sinh giỏi, học sinh yếu hạn chót ngày 06/01/2019.

- Ngày 10/01/2019 HT ký giấy khen, GVCN tiến hành sơ kết lớp ngày 12/01/2019.

- Các tổ nộp hồ sơ thi đua tổ cho trường hạn chót ngày 08/01/2019.

- Ngày 10/01/2019 báo cáo sơ kết về PGD.

- Ngày 14/01/2019 sơ kết học kì I.

* Lưu ý: 

          - Khi vào điểm trên máy, sổ chủ nhiệm, học bạ hạn chế tối đa sai sót.

          - Các GVBM thực hiện giảng dạy đến 05/01/2019 kết thúc chương trình HKI. Ngày 07/01/2019 vào chương trình HKII.

- Để BGH kịp thời báo cáo sơ kết về phòng giáo dục, đề nghị các thành viên có liên quan thực hiện theo đúng thời gian đã qui định. BGH sẽ ghi nhận và có hình thức xử lý kỉ luật đối với những trường hợp chậm trễ làm ảnh hưởng tiến độ báo cáo của trường.

          - Các tổ trưởng chuyên môn hướng dẫn cho tổ viên thực hiện việc lấy điểm kiểm tra thường xuyên và định kỳ, tính điểm trung bình môn và xếp loại HS theo đúng thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011.

Trên đây là kế hoạch kiểm tra và sơ kết học kì I năm học 2018-2019 của trường, rất mong các tổ triển khai và thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.                                                                                       

 

Nơi nhận:                                                                      KT. HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                                                                                                                                    

 - PGD;                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                                                                                                        

 - HT, TT, GVBM;

 - Lưu VT, CM;                                                                                     

 

 

 

                                                                               DƯƠNG THỊ CẨM NGÂN                                                                                                                                                                                                        

Chính phủ điện tử
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 12
Hôm qua : 28
Tháng 08 : 247
Năm 2020 : 8.624