Thứ tư, 25/05/2022 - 20:37|

Công đoàn trường tặng hoa cho giáo viên nữ

Tuyên truyền ý nghĩa ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3 năm 2022 và tặng hoa cho giáo viên nữ của công đoàn trường THCS Hưng Phú