GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Phương Bình 2 - Xã Hưng Phú - Huyện Mỹ Tú - Tỉnh Sóc Trăng

Email: 

Điện thoại: 02992244359